Welkom bij Rivulus!

Wij zijn een rioleringswerkenbedrijf te Gierle, bestaande uit gedreven vaklui met passie voor hun werk.

U kan bij ons terecht voor alles wat met het afvoeren van afvalwater te maken heeft: Camera-inspecties, het keuren van privé-rioleringen, het in kaart brengen ervan, alsook allerhande herstellingen, gepaard gaande met gespecialiseerd advies!

Vanuit ons kantoor houden we de planning nauwkeurig in het oog en zorgen ervoor dat u steeds weet waar u aan toe bent.

Rivulus verzorgt al meer dan 15 jaar zowel particulieren als bedrijven, en dit hoofdzakelijk in de Kempen (Gierle, Poederlee, Turnhout, Retie, Oud-Turnhout, Beerse, Dessel, Lille, Ravels, Weelde, Poppel, ...). Wij doen alle werkzaamheden in eigen beheer.

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf, een gecertificeerd rioolkeurder (erkend keurder privé riolering), alsook een erkend afkoppelingsadviseur.

Wij staan garant voor:

  • Snelle service
  • Vakkundige uitvoering, begeleiding en nazorg
  • Persoonlijk advies

ONZE DIENSTEN

KEURINGEN

Keuringen

Beleid en wetgeving

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Met betrekking tot de keuring van de riolering heeft Minister Joke Schauvliege een Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer. Hierin worden een aantal zaken verduidelijkt wat betreft de uitvoering van de keuring van de private riolering (zie ook de wijziging hieronder!).

Een rioolbeheerder kan ook bijkomende zaken laten keuren indien deze zijn opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement/aanvullende voorwaarden, goedgekeurd door de minister.

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteitsborging van de keuring privé-riolering op zijn grondgebied. Hij bepaalt de regels hieromtrent (wie mag deze keuring uitvoeren, wat dient geïnventariseerd te worden, aan welke eisen moet een keurder voldoen).

Keuring Privé-riolering

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Het volledige dossier hierover kan je vinden op www.vlario.be/beleid-en-wetgeving.

Geplaatst door Vlario op woensdag 8 mei 2013

Wij zijn een erkend keurder privé riolering

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks gebruik

Niet-afbreekbare producten zoals maandverbanden en hygiënische doekjes verstoren de werking van de septische put. Toiletpapier is in principe wel goed verteerbaar. Dit varieert naargelang de hoeveelheid vezels in het papier en de kwaliteit ervan. Kleuren en parfums zijn in principe niet schadelijk. Gebruik voor de schoonmaak van het toilet bij voorkeur biologisch afbreekbare producten. Giet geen giftige producten zoals verf en verdunners, chemicaliën, medicatie,… in het toilet. Breng ze naar het containerpark.

septische-putten-rivulus


Jaarlijkse controle

Is de korst bovenin de put meer dan 15 cm dik of bestaat meer dan de helft van het volume uit slib, dan laat u de put ruimen. Pomp hem niet helemaal leeg, want dan verstoort u het afbraakproces.

Afschaffing met grote gevolgen

Vroeger hadden de meeste huizen een septische put. Die was nodig om het huishoudelijk afvalwater enigszins te zuiveren voordat het in de grachten of beek terechtkwam. Vanaf de jaren zestig zuiverden RWZI’s het grootste deel van het afvalwater. De werd plots een nadeel, omdat hij het afvalwater verdunde. Water dat te veel verdund in de RWZI terechtkomt, belemmert de goede werking van die installatie. Septische putten werden niet meer geplaatst en soms buiten dienst gesteld. Maar als de hun werk niet meer doen, bevat het afvalwater te veel vaste stoffen. Die verstoppen de buizen en verminderen de afvoercapaciteit van de riolering. Met als gevolg: een hoger risico op wateroverlast en geurhinder. Door de aanslibbing in de buizen ontstaat een biochemisch proces, dat de rioleringen als het ware doet ‘wegrotten’. Dit vergroot de kans op wegverzakkingen. Omdat we het regenwater loskoppelen van het afvalwater, is het afvalwater dat door de buizen stroomt dikker dan vroeger. Resultaat: het risico op aanslibbing verhoogt nog.

Wij werken met hoog gekwalificeerd personeel

DEELRENOVATIE

Deelrenovatie

Aanleg riolering

Als ontstoppen of repareren geen oplossing biedt, en uw probleem van structurele aard is, geldt vervanging als laatste redmiddel. Ook voor deze werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres. In het geval van een kapotte afvoer binnen of buitenshuis, zijn onze technici in staat u ter plekke een offerte aan te bieden, of in sommige gevallen in staat deze ad hoc voor u te repareren.

rioleringswerken-rivulus

Snel, vakkundig en betaalbaar

Logo Large

Maatschappelijke zetel

Turnhoutstebaan 74
2275 Lille (Gierle)

+32 (0)14 41 24 11

Exploitatiezetel

Beemdenstraat 35
2340 Beerse

+32 (0)14 41 24 11

© 2022 Rivulus | Privacy policy | Powered by Woodcrow